Het Wredige Wereldje van Glenn Elet

Glenn Elet aanschouwt de Wereld op eigengereide wijze, wetend dat hij hem niet kan veranderen.

Zijn cartoons ondermijnen de maatschappij niet, ze roepen nooit op tot revolutie. De werkjes wringen zich vrolijk in het brein van de argeloze lezer en nodigen hem met zwierige zwans uit tot een glimlach. Waarbij, na het klimmen der mondhoeken, het herkennen van de eigen kleinmenselijkheid graag toeslaat.

Een moot mantelzorg voor de moegestreden man in de straat, een prikkende plaagstoot naar een politicus zonder pudeur, de wasem van een wolkje weemoed... Glenn's stift zift en schift.

Hij biedt de lezer een lachertje met laagjes, een zinsbegoocheling die uitnodigt tot zelfreflectie.
Meer màg dat niet zijn.

Alle rechten voorbehouden © Glenn Elet | Design- & development by thinline & Glenn Elet